Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/10/2015 15:24:09
Tags: ZoranSavićRTVPink
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu i socijalnoj zaštiti da će predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić biti gost u jutarnjem programu RTV Pink, u sredu, 28.oktobra 2015. godine od 8:30 časova. Razgovaraće se o Zakonu o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

dr Zoran Savić - Licenciranje zaposlenih u zdravstvu Srbije

Objavio Administrator in Mediji · 24/9/2015 08:15:38
Tags: ZoranSavićlicenciranjeSindikatzdravstva
dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije u emisiji TV Mreža (RTS2 22.09.2015.) posvećenoj licenciranju zaposlenih u zdravstvu Srbije

INFORMACIJA SA SASTANKA SOCIJALNO-EKONOMSKOG SAVETA REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/9/2015 12:37:04
Tags: ZoranSavićSocijalnoekonomskisavetpovećanjezaradaAleksandarVučićunijaposlodavaca
Na današnjoj sednici Socijalno-ekonomskog saveta Republike Srbije nije postignut dogovor o visini minimalne cene rada. Predstavnici Unije poslodavaca i Vlade Republike Srbije su ostali pri svojim stavovima da se nisu stekli uslovi za povećanje minimalne cene rada za 2016 .godinu. Stav predstavnika Unije poslodavaca mogu da razumem, jer na taj način štite svoj profit, odnosno ”sopstveni džep”. Stav predstavnika Vlade Republike Srbije je da nema zakonskih uslova za povećanje minimalne zarade, niti za to postoje sredstva u budžetu. Na osnovu svega navedenog nameće se samo jedan zaključak: da je premijer Vlade Republike Srbije Aleksandar Vučić ili neobavešten ili neodgovoran, jer je najavio povećanje plata i penzija u narednoj godini (vraćanja dela primanja koja su uzeta). Smatram da je premijer izuzetno odgovoran i dobro obavešten o stanju, kretanju prihoda i rashoda i projekciji budžeta Republike Srbije za 2016.godinu. Mišljenja sam da je sveobuhvatno analizirao celokupnu situaciju i da je dobro razmislio pre nego što je dao obećanje o povećanju plata i penzija. Zašto onda nema dogovora socijalnih partnera i povećanja minimalne cene rada?

MINISTRU VULINU UPUĆEN ZAHTEV ZA UTVRĐIVANjE ČINjENIČNOG STANjA DA U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE NE POSTOJI VIŠAK ZAPOSLENIH

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2015 14:26:08
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićVulinvišakzaposlenih
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom da shodno članu 4. stav 4. tačka 2) Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015), Vladi Republike Srbije jasno i nedvosmisleno predložite DA NEMA VIŠKA ZAPOSLENIH U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE. To dalje znači da Vlada Republike Srbije prilikom izrade akta o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu socijalne zaštite, na Vaš obrazložen predlog, donese takav akt koji će utvrditi da nema viška zaposlenih u socijalnoj zaštiti. Stanje u ustanovama socijalne zaštite je takvo da nedostaju kadrovi.

Održan sastanak predstavnika našeg Sindikata i Farmaceutske komore Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/4/2015 10:21:35
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaFarmaceutskakomoraSrbije
Obaveštavamo članstvo da je 16. aprila 2015. godine, održan sastanak kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić, a ispred Farmaceutske komore Srbije, direktor mr Svetlana Stojkov. Na sastanku je razmatran radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u apotekarskim ustanovama. Dogovorena je dalja zajednička saradnja. Napominjemo da je naš zahtev za hitno postupanje radi očuvanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama naišao na široku podršku relevantnih institucija i zaposlenih. Sindikat će i nadalje preduzimati aktivnosti u cilju zaštite zaposlenih u apotekarskim ustanovama.

UVOĐENjE PLATNIH RAZREDA IZ UGLA SINDIKATA U ZDRAVSTVU - KAKO DO PRAVEDNIJE RASPODELE NOVCA

Objavio Administrator in Mediji · 7/2/2015 13:11:28
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaplatnirazrediZakonoraduPKU
Uvođenje platnih razreda za zaposlene u javnoj upravi, trebalo bi, prema najavama, da se primenjuje od sredine 2015. Namera je da se izjednače zarade svih koji obavljaju iste poslove i imaju iste kvalifikacije. Prema rečima ministarke državne uprave i lokalne samouprave Kori Udovički, platni razredi omogućiće uvođenje reda i pravednije određivanje zarade u javnoj upravi. Reč je, međutim, o obimnom i ozbiljnom poslu koji će zahtevati vreme. Platni razredi deo su Zakona o platama, kako je objasnila ministarka Udovički, sa ciljem da se učvrsti i pojača kontrola budžeta nad zaradama u javnoj upravi. Novi sistem plata, osim što trebada obezbedi transparentnost, uvođenje reda,kao i bolji uvid i kontrolu načina utvrđivanja plata u javnoj upravi. Osim kvalikikacije, biće uzeta u obzir i složenost posla, odgovornost, kao i rad u teškim uslovima. S druge strane, lekari i drugi zaposleni u zdravstve- nom sistemu Srbije strepe da bi opet „kola mogu da se slome na njima" i da novi sistem plaćanja neće biti pravedan za sve. Reprezentativni sindikati zdravstvenih radnika pokušavaju da u pregovorima sa vlastima postignu što je moguće bolju poziciju za svoje članstvo i zahtevaju pravednu raspodelu novca.

POSLEDNJA VEST - POTPISAN PKU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/12/2014 12:26:33
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da je danas, 30. DECEMBRA 2014. godine POTPISAN POSEBAN KOLEKTIVNI UGOVOR ZA ZDRAVSTVENE USTANOVE ČIJI JE OSNIVAČ REPUBLIKA SRBIJA, AUTONOMNA POKRAJINA I JEDINICE LOKALNE SAMOUPRAVE

INFORMACIJA O PREGOVORIMA ZA ZAKLjUČIVANjE PKU ZA DELATNOST ZDRAVSTVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/12/2014 18:49:49
Tags: PKUSindikatzdravstvaZoranSavić
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu da su na današnjem sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja, članovi pregovaračkog tima Vlade Republike Srbije i reprezentativnih sindikata na nivou Republike Srbije postigli saglasnost o Predlogu teksta PKU za delatnost zdravstva. Očekuje se da Vlada Republike Srbije, na sednici koja će se održati 27.12.2014. godine da saglasnost na navedeni predlog, kao i da se Republički odbor Sindikata izjasni o istom. Planira se potpisivanje Posebnog kolektivnog ugovora za delatnost zdravstva u utorak 30.12.2014.godine.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U VLADI REPUBLIKE SRBIJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/11/2014 14:00:26
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićAleksandarVučićPKUsmanjenjeplatazahtevVladaSrbije
Obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite da je nakon jučerašnje konferencije za štampu reprezentativnih sindikata društvenih delatnosti i inicijative koju je pokrenuo naš Sindikat vezano za nezakonito umanjenje plate zaposlenima čija je neto plata niža od 25.000,00 dinara, zakazan hitan sastanak u Vladi Republike Srbije. Sastanku su prisustvovali premijer Aleksandar Vučić i ministar finansija Dušan Vujović sa saradnicima.

Održana zajednička konferencija za medije Sindikata javnih službi - zajedno protiv smanjenja zarada !!

Objavio Administrator in Mediji · 20/11/2014 18:50:35
Tags: sindikatijavnihslužbikonferencijamedijiZoranSavićsmanjenjeplata
Savez samostalnih sindikata Srbije upozorio je danas da bi najavljeno smanjenje plata u javnom sektoru moglo da bude i znatno veće od deset odsto. To bi, kako navode, moglo da se desi i zaposlenima koji imaju plate manje od 25.000 dinara. Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu Zoran Savić pokazao je papir na kojem se vidi obračun nove plate čistačice u jednoj zdravstvenoj ustanovi, prema kojem će njena nova zaradi biti oko 12.000 dinara mesečno, iako ona nije trebalo da bude smanjena jer je ispod zakonom određenih 25.000 dinara. Prema njegovim rečima, u novom obračunu je smanjena osnovica, ali se ne iskazuju naknade za regres, topli obrok i za prevoz, što je "izigravanje zakona".

VAŽNO OBAVEŠTENjE !!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/11/2014 13:06:12
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićplataosnovicaumanjenjesmanjenjeVladaSrbije
Nakon stupanja na snagu Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava ("Službeni glasnik RS", br. 116/2014) 28. oktobra 2014. godine, osnovica za obračun i isplatu plata kod korisnika javnih sredstava umanjuje se za 10%. Zaposleni čija je osnovna NETO PLATA pre početka primene ovog zakona za puno radno vreme bila NIŽA OD 25.000 DINARA, ZADRŽAVA SVOJU NETO PLATU. Isplata akontacije plate za novembar 2014. godine je urađena po umanjenoj osnovici za 10%, čime su svim zaposlenima u delatnosti zdravstva umanjene akontacije. Odmah nakon saznanja o umanjenju akontacije, naš Sindikat je preduzeo aktivnosti. Predsednik Sindikata dr Zoran Savić je pokrenuo inicijativu, obavio razgovore sa predstavnicima ministarstva zdravlja i ukazao da je kod isplate akontacije za novembar 2014. godine prekršen zakon.

Emisija "DA MOŽDA NE" 6.11.2014. (VIDEO)

Objavio Administrator in Mediji · 7/11/2014 21:28:16
Tags: dZoranSavićZlatiborLončarzaposleniuzdravstvusmanjenjeplata
Šta zahtevaju lekari od države, kakav je njihov položaj u zdravstvenom sistemu? Da li će njihova obustava rada imati posledice po pacijente? O štrajku i zahtevima zdravstvenih radnika u studiju govore: dr Zlatibor Lončar, ministar zdravlja u Vladi Srbije dr Dušan Milisavljević, član Odbora za zdravlje Skupštine Srbije dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti

O B A V E Š T E Nj E - Predsednik našeg Sindikata pozvan na sastanak sa ministrima u Vladi Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 11:30:40
Tags: ZoranSavićVladaSrbijeministri
DANAS, 6. NOVEMBRA 2014. GODINE STIGAO JE POZIV PREDSEDNIKU SINDIKATA DR ZORANU SAVIĆU DA UČESTVUJE U RADU SASTANKA KOJI ĆE SE ODRŽATI 7. NOVEMBRA 2014. GODINE, U VLADI REPUBLIKE SRBIJE. ISPRED VLADE REPUBLIKE SRBIJE NA SASTANKU ĆE BITI: POTPREDSEDNICA VLADE, MINISTARKA DRŽAVNE UPRAVE I LOKALNE SAMOUPRAVE KORI UDOVIČKI, MINISTAR ZDRAVLjA ass.dr ZLATIBOR LONČAR, MINISTAR PROSVETE SRĐAN VERBIĆ I MINISTAR KULTURE IVAN TASOVAC.

Ne propustite večeras - RTS1 u 21 h emisija „DA MOŽDA NE“

Objavio Administrator in Obaveštenja · 6/11/2014 09:15:33
Tags: ZoranSavićZlatiborLončarSindikatzdravstvaSrbije
Danas, 6. novembra 2014. godine na prvom programu RTS-a u 21 sat u emisiji „DA MOŽDA NE“ gosti su: Ministar zdravlja ass dr Zlatibor Lončar predsednik Sindikata dr Zoran Savić narodni poslanik dr Dušan Milisavljević

dr Zoran Savić - Medija Centar Beograd

Objavio Administrator in Mediji · 25/10/2014 00:43:56
Tags: ZoranSavićSindikatzdravstvaSrbijemedijacentarsmanjenjeplata
Konferencija za štampu pod nazivom ”Smanjenje plata, kap koja preliva čašu”, koja je održana 14.10.2014. godine u Medija Centru

Srbija će uvoziti lekare

Objavio Administrator in Mediji · 13/10/2014 08:42:39
Tags: SindikatzdravstvaZoranSavićštednjalekariodlazeSrbija
Nedavno usvojene ekonomske mere Vlade Srbije za izlazak iz krize naišle su na oštru reakciju građana širom zemlje. Svi se, uglavnom, slažu da se nalazimo u veoma ozbiljnoj finansijskoj krizi, da u budžetu nema dovoljno para da se namire sve obaveze, ali i kritički se odnose prema merama koje će u prvom redu pogoditi zaposlene u javnim službama i penzionere. Među onima koji će na svojim leđima osetiti teret izlaska iz sadašnje krize jesu i zaposleni u zdravstvu i socijalnoj zaštiti. Oni ne podržavaju vladine mere jer, kako ističe predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite dr Zoran Savić, „one neće ništa dobro doprineti zaposlenima u zdravstvu i građanima Srbije".

DODELOM PEHARA I MEDALJA ZAVRŠENI SUSRETI ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 22/9/2014 01:12:53
Tags: SusretizdravljasportskeigreSindikatzdravstvaZoranSavić
U pet takmičarskih dana medicinari iz cele Srbije ogledali su se na sportskim terenima hotela Kotva. Takmičenja su protekla u fer i korektnoj atmosferi kako i dolikuje sportskoj manifestaciji, a svečanom dodelom medalja i pehara najboljim pojedincima i ekipama uspešno su završeni 19. Susreti zdravlja. Takmičarima i gostima se na učešću zahvalio predsednik dr Zoran Savič, a zastava Susreta je spuštena sa jarbola do sledeće godine.

NAŠ SINDIKAT UPUTIO VLADI SRBIJE ZAHTEV ZA HITNU IZMENU PRAVILNIKA O NAČINU UMANjIVANjA NETO PRIHODA ZAPOSLENIH U JAVNOM SEKTORU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2014 14:16:56
Tags: VladaSrbijezahtevizmenazakonaSindikatZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije više puta Vam se obraćao, ukazivao i obrazlagao neophodnost izmene Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 115/2013, a potom i Pravilnika o izmenama i dopunama Pravilnika o načinu umanjivanja neto prihoda zaposlenog u javnom sektoru ”Službeni glasnik RS” broj 08/2014. Napominjemo da je Zaštitnik građana Saša Janković uputio Ministarstvu finansija preventivnu preporuku i potvrdio sve navode našeg Sindikata vezano za primenu Zakona o umanjenju neto prihoda lica u javnom sektoru(”Službeni glasnik RS” broj 108/2013), odnosno „solidarnog poreza” i to da se primenom istog KRŠE PRAVA ERAĐANA.

Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu

Objavio Administrator in Mediji · 5/3/2014 19:47:31
Tags: solidarniporezSindikatZpranSavić
Emisija TV Mreže posvećena solidarnom porezu u kojoj je učestvovao predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2014 09:57:26
Tags: SindikatzdravstvamedijisolidarniporezZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo da će u utorak 04.03.2014. godine u 20:00 časova, na RTS 2 u emisiji ”TV Mreža”, biti objavljen prilog povodom ”solidarnog poreza”.

OBAVEŠTENjE – ODRŽAN SASTANAK ČELNIKA NAŠEG SINDIKATA I MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 28/2/2014 09:26:39
Tags: SindikatzdravstvuZoranSavićMinistarstvozdravljakapitacijasolidarniporez
a sastanku održanom u Ministarstvu zdravlja 27.02.2014. godine kome su prisustvovali ispred našeg Sindikata predsednik dr Zoran Savić i potpredsednik Milovan Novaković i ispred Ministarstva zdravlja državni sekretar prof. dr Berislav Vekić i pomoćnik ministra dr sci. med. Darko Laketić, razgovarano je o aktuelnim problemima u zdravstvu (kapitacija, solidarni porez, rešavanje problema ”neugovorenih” radnika i drugim pitanjima vezano za radno-pravni položaj zaposlenih-Zavod za HMP Niš...).

Stigao odgovor Ministarstva zdravlja - "Nismo nadležni!"

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/2/2014 11:04:39
Tags: MinistarstvozdravljaSindikatzdravstvaZoranSavićdopissolidarniporezumanjenjezarada
Povodom dopisa broj: 07/14 od 31. januara 2014. godine koji ste uputili Ministarstvu zdravlja, a odnosi se na inicijativu za izuzimanje zaposlenih u delatnosti zdravstva od primene propisa kojim se uređuje umanjenje neto prihoda zaposlenih u javnom sektoru, obaveštavamo Vas da sadržaj predmetnog dopisa nije u nadležnosti Ministarstva zdravlja. U skladu sa navedenim, predmetni dopis, odnosno inicijativu prosledili smo Ministarstvu finansija na dalju nadležnost i postupanje.

Mediji propratili saopstenje naseg Sindikata / PREDATA INICIJATIVA USTAVNOM SUDU !

Objavio Administrator in Mediji · 13/2/2014 09:59:53
Tags: ocenaustavnostiZoranSavićSindikatzdravstvamediji
Sindikat izaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, i sindikati obrazovanja ii visokom obrazovanju traže da Ministarstvo finansija izmeni Pravilnik o primeni poreza na plate veće od 60.000 dinara, a od Ustavnog suda Srbije ocenu ustavnosti zakona kojim je "solidarni porez" propisan.

S A O P ŠT E NJE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 24/12/2013 09:49:46
Tags: peticijaVladaSrbijeSindikatzdravstvaZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, sve zaposlene u delatnosti zdravstva i socijalne zaštite, celokupnu javnost da će se u sredu, 25. decembra 2013. godine predati Peticija Vladi Republike Srbije. Preko 25 000 članova Sindikata potpisalo je Peticiju zbog urušavanja materijalnog i radno - pravnog položaja zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti.

Kakvo zdravstvo imamo u odnosu na ostale evropske zemlje?

Objavio Administrator in Mediji · 30/11/2013 23:54:35
Tags: ZoranSavićzdravstvoporeznaplate
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije dr Zoran Savić u izjavi datoj novinarki dnevnog lista DANAS komentarisao je stanje u srpskom zdravstvu.

Izjava dr Zorana Savić povodom najavljenih mera Vlade Srbije - RTV Bor

Objavio Administrator in Mediji · 24/10/2013 17:45:02
Tags: medijiZoranSavićSindikattzdravstvamereVlade
Izjava dr Zorana Savić povodom najavljenih mera Vlade Srbije - RTV Bor

SAOPŠTENJE povodom predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/10/2013 09:55:40
Tags: sindikatzdravstvamerevladesolidarniporezZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije, povodom predstavljenih ekonomskih mera Vlade Republike Srbije, 8. oktobra 2013. godine kojima se najavljuje uvođenje solidarnog poreza iskazuje ogromno nezadovoljstvo svog članstva koje godinama nosi teret ekonomske krize. Prosečna zarada u delatnosti zdravstva je nešto viša u odnosu na prosečnu zaradu u Republici Srbiji (4%), s tim što je neuporediva kvalifikaciona struktura zaposlenih u zdravstvu odnosu na prosek.

Zahtev našeg Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 10/10/2013 15:28:33
Tags: ZoranSavićzahtevjubilarnenagradeisplatasindikatzdravstvasocijalnazastita
Naš sindikat je uputio zahtev resornim ministarstvima rada i finansija, gradonačelniku, Sekretarijatu za socijalnu zaštitu i Narodnoj skupštini za isplatu jubilarnih nagrada i odgovarajuće nagrade od 4.000 dinara za sve zaposlene u ustanovama socijalne zaštite...

POČEO SA RADOM DRUGI SEMINAR SEKCIJE MLADIH

Objavio Administrator in Aktivnosti · 19/9/2013 19:21:07
Tags: seminarsekcijaSavićIvanjica
U hotelu Park u Ivanjici danas je počeo drugi radni seminar Sekcije mladih. Seminaru prisustvuju članovi sekcije , a prisutne je pozdravio predsednik našeg Sindikata dr Zoran Savić. U naredna dva dana članovi će prisustvovati predavanjima i radionicama.

S A O P Š T E NJ E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/7/2013 14:07:45
Tags: PKUZoranSavićMinistarstvozdravlja
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove i zaposlene u delatnosti zdravstva, da je u današnjim razgovorima sa predstavnicima Ministarstva zdravlja potvrđeno da je u toku procedura za objavljivanje Sporazuma o produženju važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija ( sa proširenim dejstvom) i da je nesporna primena istog do 31. oktobra 2013. godine.

Stigli odgovori na zahtev našeg Sindikata da se omogući isplata nagrada za sve zaposlene u Gerontološkom centru Beograd

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/6/2013 12:39:41
Tags: nagradeisplatazahtevZoranSavić
Iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike i kabineta gradonačelnika Beograda stigli su odgovori na dopis predsednika našeg Sindikata dr Zorana Savića upućenog povodom selektivnog isplaćivanja nagrada u Gerontološkom centru Beograd.

JEDINSTVEN STAV REPREZENTATIVNIH SINDIKATA SOCIJALNE ZAŠTITE PROSLEĐEN MINISTARSTVIMA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 2/4/2013 11:16:55
Tags: ZoranSavićreprezentativnisindikatisocijalnezaštiteprihodi
U skladu sa zaključkom sastanka sa pregovora o PKU za socijalnu zaštitu od 22.marta 2013. godine, reprezentativni sindikati u oblasti socijalne zaštite na nivou Republike Srbije, na sastanku održanom 29. marta 2013. godine razmatrali su institut sopstvenih prihoda ustanova socijalne zaštite. Reprezentagnvni sindikati su zauzeli jedinstven stav, a isti glasi da sopstvene prihode ustanove socijalne zaštite čine:

Predsednik dr Zoran Savić uputio dopis Vladi Srbije sa zahtevom za hitno otpočinjanje pregovora

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/3/2013 16:02:54
Tags: PKUZoranSavićIvicaDačićpremijervlada
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava Vas o nedopustivom izostanku socijalnog dijaloga i odugovlačenju sa otpočinjanjem postupka pregovaranja radi produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom ( ”Sl. glasnik RS” broj 36/10 i 42/10 - drugi propis). Sindikat je pokrenuo postupak za otpočinjanje pregovora dopisom upućenim Ministarstvu zdravlja, ministru prof. dr Slavici Đukić Dejanović 31. januara 2013. godine.

Upućen zahtev Ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 27/2/2013 12:41:53
Tags: zahtevinstitutjavnozdravljeZoranSavić
Na sastanku predsednika Sindikalnih organizacija zaposlenih u institutima/zavodima za javno zdravlje sa teritorije Republike Srbije, održanog dana 30.01.2013. godine (kome su prisustvovali predstavnici iz 21 ustanove) i na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj 21.02.2013.godine, razmatran je položaj zaposlenih u zavodima/institutima za javno zdravlje. Analizirajući socijalno-ekonomski, profesionalni, kao i radni status zaposlenih u zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže sa zaposlenima u zavodima/institutima za javno zdravlje, konstatuju se velike, višegodišnje (a sve veće) razlike na štetu zaposlenih u zavodima/institutima za javno zdravlje.

Predsednik Dr Zoran Savić uputio Ministarstvu zdravlja zahtev za urgentan prijem sindikalnog rukovodstva KBC Priština - Gračanica

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/2/2013 14:19:30
Tags: MinistarstvozdravljadopisZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vas moli, da Vi lično ili Vaši saradnici primite sindikalno rukovodstvo KBC Priština - Gračanica, u utorak, 12. februara 2013. godine. Predmet sastanka su isključivo sindikalna pitanja - neisplata plata, odnosno zarada. Naime, zarade nisu isplaćivane zaposlenima u KBC Priština i Zdravstvenom centru Kosovska Mitrovica od drugog dela decembra 2012. godine.

Naš sindikat uputio inicijativu Ministrastvu pravde za osnivanje sudova posebne nadležnosti iz oblasti radnih odnosa

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/2/2013 09:28:36
Tags: inicijativaMinistarstvopravdeZoranSavić
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti ukazuje Vam na neophodnost osnivanja sudova posebne nadležnosti, odnosno sudova koji bi sudili isključivo u radnim sporovima i u materiji radnog prava. Naime, radni sporovi u dosadašnjoj sudskoj praksi traju predugo, čime se ne poštuju zakonom propisani rokovi u kojima se isti moraju pravnosnažno okončati. S tim u vezi, umesto zakonskih šest meseci, radni sporovi u proseku traju po više godina.

Upućen zahtev Ministarstvu zdravlja za otpočinjanje pregovora radi produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/1/2013 12:36:45
Tags: ZoranSavićministarstvozdravljadopis
Zahtev za otpočinjanje pregovora radi produženja važenja Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, sa proširenim dejstvom ili zaključivanja Aneksa istog

OBAVEŠTENJE - Pravilnik o licenciranju

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/1/2013 09:21:52
Tags: ZoranSavićpravilnikolicenciranju
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava članstvo, da je na osnovu informacija dobijenih iz Ministarstva rada, zapošljavanja i socijalne politike, u ispravljenoj verziji Predloga Pravilnika o licenciranju stručnih radnika u socijalnoj zaštiti, usvojen zahtev Sindikata.

Upućen zahtev Ministarstvu zdravlja za rešavanje pitanja zaposlenih u stomatologiji

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/12/2012 14:52:11
Tags: stomatologijazahtevZoranSavić
Predsednik našeg sindikata dr Zoran Savić, uputio je danas dopis aktuelnoj ministarki zdravlja u kojem ističe da Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije kontinuirano prati i analizira radno-pravni i socijalni položaj zaposlenih u stomatološkim službama, o čemu je Ministarstvo zdravlja više puta obaveštavano, u cilju zajedničkog rešavanja ovog složenog pitanja.

Upućena urgencija Ministarstvu zdravlja

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 14:22:42
Tags: urgencijaMinistarstvozdravljaZoranSavić
Predsednik Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije uputio je danas urgenciju Ministarstvu zdravlja, odnosno Komisiji za praćenje promena i davnje autentičnog tumačenja Posebnog Kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija...

Zahtev za isplatu novogodišnje, odnosno nagrade za božićne praznike za sve zaposlene u zdravstvenim ustanovama

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/12/2012 14:00:02
Tags: ZoranSavićministarstvozdravljaministarstvofinansija
Predsednik dr Zoran Savić uputio je dopis Ministrastvu zdravlja i Ministarstvu finasija sa zahtevom za isplatu novogodišnje...

U Prolom Banji održan sastanak predstavnika Sindikata Raškog okruga

Objavio Administrator in Novosti · 8/12/2012 18:16:58
Tags: kapitacijastomatologijaZoranSavićPerišaSimonović
Satanku su prisustvovali dr Zoran Savić, predsednik Sindikata zdravstva i socijalne zaštite Srbije i dr Periša Simonović, državni sekretar Ministrastva zdravlja.

Instrukcijom do neravnopravnog položaja

Objavio Administrator in Novosti · 28/11/2012 15:36:12
Tags: ĐukićDejanovićZoranSavićdopis
Predsednik Zoran Savić je uputio dopis ministarki zdravlja i direktoru RFZZO u kojem navodi da je Sindikat upoznat sa instrukcijom Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, koja je upućena Pokrajinskom fondu, kao i svim filijalama Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje pod brojem 121-5084/2012 od 20.11.2012. godine i upozorava da su Instrukcijom članovi našeg Sindikata i ostali zaposleni u zdravstvenim ustanovama primarne zdravstvene zaštite dovedeni u neravnopravan položaj...

Dopis predsedniku Narodne skupštine Nebojši Stefanović

Objavio Administrator in Novosti · 26/11/2012 15:01:54
Tags: skupštinaPredsednikZoranSavić
Poštovani, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za izmenu člana 33. stav 5 Zakona o zdravstvenom osiguranju….

Naš sindikat uputio zahteve nadležnima

Objavio Administrator in Novosti · 15/11/2012 16:20:36
Tags: ZoranSavićzahtevMinistarstvozdravljaskupština
Predsednik Zoran Savić je na adrese Narodne Skupštine, Vlade Srbije, Ministarstva zdravlja, Komisije za procenu zdravstvenih tehnologija, Pokrajinskog sekretarijata zdravstva, sekretarijata za zdravstvo Beograda, gradonačelnika Beograda, Farmaceutske komore, direktora zdravstvenih ustanova apoteka i predsdnicima sindikalnih organizacija uputio ...

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu