Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

OBAVEŠTENјE O AKTIVNOSTIMA SINDIKATA NA POVEĆANјU PLATA ZDRAVSTVENIH SARADNIKA

Objavio Administrator in Aktivnosti · 25/11/2019 14:44:44

Zbog velikog interesovanja članova, zaposlenih zdravstvenih saradnika, izveštavamo Vas o genezi aktivnosti Sindikata na povećanju plata zdravstvenim saradnicima.Predstavnici Sindikata su obavili više razgovora sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa i Ministarstva finansija vezano za povećanje plata zdravstvenim saradnicima.
Insistirali smo da povećanje plata zdravstvenim saradnicima bude u procentualnom iznosu kao za zdravstvene radnike.
Odmah po saznanju da se Zakon o izmenama i dopunama Zakona o budžetskom sistemu nalazi u skupštinskoj proceduri, uputili smo resornim ministarstvima urgenciju za postupanje, na način da u navedenom zakonu budu taksativno pobrojani i zdravstveni saradnici.

Obzirom da je zakon usvojen, a zdravstveni saradnici u istom nisu navedeni, Sindikat je uputio više dopisa koje Vam dostavlјamo u prilogu na uvid.

U vezi sa tim, sa predstavnicima Ministarstva zdravlјa su obavlјena i dva sastanka.
Očekujemo da se Ministarstvo finansija i zvanično oglasi povodom upućenog opravdanog zahteva Sindikata i svojim mišlјenjem ispravi nepravdu prema zaposlenim zdravstvenim saradnicima.   

O dalјim aktivnostima Sindikata i odgovoru Ministarstva finansija, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
ČESTITKA POVODOM SLAVE SVETI VRAČI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/11/2019 13:04:56
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije svim lekarima čestita slavu Sveti Vrači, uz želјu za unapređenjem uslova rada i pobolјšanjem radno-pravnog i materijalnog položaja svih zaposlenih koji se bave ovom humanom profesijom.

U ORGANIZACIJI SINDIKATA ODRŽAN SASTANAK INSTITUTA I ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVLjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 31/10/2019 13:48:55
U cilјu rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radno-pravni položaj zaposlenih u institutima i zavodima za javno zdravlјe, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u ovim ustanovama, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije organizovao je sastanak dana 30.oktobra 2019.godine. Sastanak je izazvao ogromno interesovanje predstavnika zaposlenih i menadžmenta ovih ustanova, a na pitanja prisutnih odgovorao je državni sekretar pri Ministarstvu zdravlјa prof. dr Berislav Vekić, kome se ovom prilikom zahvalјujemo na konstruktivnom dijalogu u cilјu rešavanja krucijalnih problema zaposlenih u institutima i zavodima za javno zdravlјe. Profesor Vekić je izneo uveravanja da će sredstva za isplatu uvećanih plata zaposlenima biti obezbeđena do kraja tekuće godine, a da se moraju preduzeti konkretne aktivnosti predstavnika instituta i zavoda za javno zdravlјe u cilјu zauzimanja zajedničkog stava kako bi se na jedinstven način rešili problemi sa kojima se susreću ove ustanove. Od strane direktora instituta i zavoda, kao i predstavnika zaposlenih izneti su različiti predlozi za iznalaženje rešenja. Sindikat je mišlјenja da bi strogom primenom pozitivnih propisa, a naročito Zakona o javnom zdravlјu, problemi instituta i zavoda za javno zdravlјe bili rešeni, a ovo mišlјenje deli i menadžment ustanova. Zbog svega navedenog, predstavnici 20 instituta i zavoda za javno zdravlјe potpisali su zajednički zahtev Sindikata koji možete videti u prilogu.

OBJAVLjEN PRAVILNIK O BLIŽIM USLOVIMA I STANDARDIMA ZA PRUŽANјE USLUGA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/10/2019 13:28:09
Obaveštavamo Vas da je dana 11. oktobra 2019. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 73/2019, objavlјeni Pravilnik o izmenama i dopunama Pravilnika o bližim uslovima i standardima za pružanje usluga socijalne zaštite. U navedenom pravilniku bismo izdvojili izmenu člana 64. koji propisuje broj stručnih radnika, stručnih saradnika i saradnika neposredno angažovanih u radu sa korisnicima predah smeštaja. Sada je propisano da pružalac usluge angažuje najmanje tri stručna radnika, odnosno stručna saradnika, u dnevnoj smeni u neposrednom radu sa najviše deset korisnika, u dnevnoj smeni angažuju se najmanje tri negovatelјice na najviše deset korisnika, jedan radni instruktor obezbeđuje se po radionici, a u noćnoj smeni angažuje se jedna negovatelјica na najviše deset korisnika. Članom 63. propisan je povećan broj korisnika u objektu sa 10, na najviše 50 korisnika istovremeno.

MINISTARSTVO ZA RAD ODGOVORILO NA UPUĆENU INICIJATIVU SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/10/2019 11:53:29
Ministarstvo za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja je shodno podnetoj Inicijativi Sindikata za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) broj 109/19 od 25. septembra 2019.godine odgovorilo da će opravdanost izjednačavanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći biti razmotrena prilikom donošenja izmena i dopuna navedenog pravilnika. Tom prilikom naročito će se uzeti u obzir težina, opasnost, štetnost rada i priroda posla, stepen štetnog uticaja na zdravlјe osiguranika, kao i mogućnost obavlјanja te profesionalne delatnosti do određenih godina života, kao i uticaj obavlјanja iste na opadanje fizioloških funkcija. Resorno ministarstvo se zahvalilo Sindikatu na podnetoj Inicijativi u smislu unapređenja oblasti penzijskog i invalidskog osiguranja. U prilogu ovog obaveštenja, možete pogledati dopis Ministarstva za rad.

INICIJATIVA ZA DONOŠENјE POSEBNOG ZAKONA KAKO BI SE ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI OMOGUĆILA KUPOVINA STANA PO POVOLjNIM USLOVIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/10/2019 13:52:46
Na osnovu Odluke Pododbora za socijalnu zaštitu, kao najvišeg organa Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite, još jednom Vam upućujemo INICIJATIVU za donošenje POSEBNOG ZAKONA za gradnju stanova zaposlenima u delatnosti socijalne zaštite po povolјnijim uslovima, na način kako je to predviđeno za pripadnike MUP, Vojske Srbije, službi bezbednosti, a najavlјena je gradnja jeftinih stanova i za zaposlene u delatnosti zdravstva. Podsećamo Vas da smo naslovlјenu inicijativu podneli još 06. marta 2018.godine pod brojem 23/18, na koju inicijativu je odgovoreno dopisom Ministarstva za rad, zapošlјavanje, boračka i socijalna pitanja broj 011-00-206/2018-09 od 28.03.2018.godine. U navedenom dopisu iznet je načelan stav Ministarstva za rad da zaposlenima u socijalnoj zaštiti treba dati podršku kako bi pobolјšali svoj materijalni položaj. Od tada, nemamo saznanja o aktivnosti resornog ministarstva na realizaciji podnete inicijative Sindikata. Ukazujemo na činjenicu da zaposleni u socijalnoj zaštiti imaju prosečna primanja koja su ispod prosečne plate u Republici Srbiji, te iz tog razloga veliki broj zaposlenih nema rešeno stambeno pitanje. Manjak broja izvršilaca, neadekvatni uslovi rada i nedovolјna primanja su razlozi zbog kojih zaposleni odlaze u inostranstvo u potrazi za bolјim životom.

INICIJATIVA ZA IZJEDNAČAVANјE BENEFICIRANOG RADNOG STAŽA U SLUŽBAMA HITNE MEDICINSKE POMOĆI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 25/9/2019 12:58:25
Na zahtev članstva, zaposlenih u službama hitne medicinske pomoći, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam upućuje Inicijativu za izmene i dopune Pravilnika o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem ("Sl. glasnik RS", br. 105/2003, 126/2004, 93/2005, 3/2007, 8/2007, 56/2007, 23/2008, 49/2010, 48/2011, 50/2012 i 22/2013) u smislu da se odelјak 33.2. tačka 2) koji propisuje stepen uvećanja staža osiguranja za radna mesta u hitnoj medicinskoj pomoći i to: bolničara, tehničara i višeg tehničara koji pomaže pri pružanju ili sam pruža određenu hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu i vozača sanitetskog vozila, IZMENI NA NAČIN DA SE 12 MESECI RAČUNA KAO 15 MESECI, kao za radno mesto lekara koji pruža hitnu medicinsku pomoć na mestu događaja i u transportu. Svi zaposleni u ovim službama čine tim, bez kojeg nije moguće pružiti adekvatnu uslugu korisnicima. Posao je izuzetno složen i u velikom broju slučajeva nepredvidlјiv, jer ekipa ne može znati u kakvom stanju je pacijent i o kakvoj složenoj situaciji je reč, dok ne izađe na lice mesta.

ODRŽANA SEDNICA REPUBLIČKOG ODBORA SINDIKATA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 20/9/2019 13:09:40
Na sednici Republičkog odbora Sindikata održanoj u četvrtak 19.septembra 2019. godine, pored predstavnika Sindikata, učešće su uzeli državni sekretar pri Ministarstvu zdravlјa prof. dr Berislav Vekić i predstavnici Jedinstvene sindikalne organizacije Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje. Nakon uvodnog izlaganja i izveštaja o aktivnostima Sindikata, predsednik dr Zoran Savić reč je dao prof. dr Berislavu Vekiću koji je izvestio o najvažnijim pitanjima koja se tiču radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, povećanju plata, planovima resornog ministarstva vezano za povećanje broja izvršilaca, novom Planu mreže zdravstvenih ustanova i dr. Zatim su članovi ROS-a i JSO RFZO imali priliku da prof. dr Berislavu Vekiću ukažu na probleme zaposlenih i postave pitanja na koja je dat odgovor. Ovom prilikom želimo da se zahvalimo najvišem rukovodstvu Ministarstva zdravlјa i prof. dr Berislavu Vekiću na konstruktivnom dijalogu i omogućavanju da se čuje i reč zaposlenih. Smatramo da zajedničkim snagama možemo iznaći najbolјa rešenja po zaposlene u zdravstvu.

VAŽNO OBAVEŠTENјE !!!

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/9/2019 12:07:44
Danas je u Ministarstvu zdravlјa održan sastanak kome su prisustvovali ispred resornog ministarstva ministar Zlatibor Lončar sa saradnicima i predstavnici našeg Sindikata. Razgovarano je o aktuelnim pitanjima i najavlјenom povećanju plata. Sindikat je insistirao na povećanju plata za sve zaposlene u zdravstvu, što će biti realizovano. Očekujemo da u toku današnjeg dana Vlada Republike Srbije objavi koliko će iznositi povećanje plata.

Obaveštenje

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/9/2019 12:24:12
U organizaciji Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Vojvodine održava se dvodnevni seminar u Kovačici na temu razvoja Sindikata i modaliteta za omasovlјenje članstva. Takođe, na seminaru se razmatra radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih, kao i najavlјeno povećanje plata i u vezi sa tim predstojeće aktivnosti Sindikata.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu