Bitni dokumenti vezani za rad sekcije mladih - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Bitni dokumenti vezani za rad sekcije mladih

Mišljenja Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja PKU za delatnost zdravstva:
  
 


P
rimeri sudske prakse
vezani za isplatu jubilarnih nagrada, nezakonitih odkaza ugovora o radu, PKU... 

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu