Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/9/2016 14:23:32

Na zahtev našeg Sindikata 14.09.2016.godine održan je sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored predstavnika reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva, prisustvovali državni sekretar prof. dr Berislav Vekić ispred navedenog ministarstva, direktorka Farmaceutske Komore Srbije i direktori apotekarskih ustanova.

Na sastanku su razmatrani problemi u radu apotekarskih ustanova.
Direktori ustanova su izneli probleme vezano za poslovanje apotekarskih ustanova.

Konstatovano je da je postojeće stanje neodrživo i da će, ukoliko ne dođe do hitnih promena, do kraja tekuće godine skoro sve apotekarske ustanove poslovati sa gubitkom.
Otvorena su i pitanja donošenja Zakona o apotekarskoj delatnosti, akreditacije apoteka i odnosa sa lokalnom samoupravom.
Očekujemo od Ministarstva zdravlja i Vlade Republike Srbije da preduzmu konretne mere i radnje u cilju rešavanja gorućih pitanja.

U slučaju da se ne pristupi ozbiljno i odlučno u rešavanju ovog problema, odnosno ukoliko dođe do privatizacije apoteka, građani Republike Srbije će ostati bez Ustavom garantovanog prava da svako ima pravo na zaštitu svog fizičkog i psihičkog zdravlja, iz razloga što vlasnici privatnog kapitala ne žele da otvaraju apoteke u mestima u kojima ne mogu da ostvare profit.

To dalje znači da će sve nerentabilne apoteke koje se nalaze u udaljenim prigradskim ili seoskim područjima biti zatvorene, a građani ostati bez mogućnosti da se snabdeju lekovima u sredinama u kojima žive.
Sindikat je ostao dosledan u svojim ranije iznetim zahtevima, a pre svega da se ni pod kojim uslovima ne sprovodi postupak privatizacije jer je to suprotno interesu korisnika zdravstvene zaštite.

Sindikat je predložio konkretna rešenja:

1. Da se utvrdi jedinstvena cena leka
2. Da se uveća procenat marže na najmanje 20%
3. Da se izvrši izmena propisa kojim bi se stvorili uslovi za jednako poslovanje svih apoteka, što do sada nije slučaj
4. Da se po hitnom postupku donese Plan mreže apoteka u Republici Srbiji (državnog i privatnog sektora)

Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju realizacije iznetih zahteva, a  o svim aktuelnostima, blagovremeno ćemo Vas obavestiti.
© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu