Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

MINISTRU I DRŽAVNOM SEKRETARU SINDIKAT UPUTIO MOLBU ZA REŠAVANjE PROBLEMA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/9/2016 13:59:09
MINISTARSTVO ZDRAVLjA

Ministar, ass. dr Zlatibor Lončar
Državni sekretar, prof. dr Berislav VekićMOLBA ZA REŠAVANjE PROBLEMA ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREMESindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije želi da Vam ukaže na probleme sa kojima se susreću zaposleni na određeno vreme u zdravstvenim ustanovama.
U članu 37. stav 1. Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014) propisano je da Ugovor o radu može da se zaključi na određeno vreme, za zasnivanje radnog odnosa čije je trajanje unapred određeno objektivnim razlozima koji su opravdani rokom ili izvršenjem određenog posla ili nastupanjem određenog događaja, za vreme trajanja tih potreba.

Članom 37. stav 2. istog zakona propisano je da poslodavac može zaključiti jedan ili više ugovora o radu iz stava 1. ovog člana na osnovu kojih se radni odnos sa istim zaposlenim zasniva za period koji sa prekidima ili bez prekida ne može biti duži od 24 meseca.

Stavom 3. propisano je da prekid kraći od 30 dana se ne smatra prekidom perioda iz stava 2. ovog člana.
Zaposlenima koji su ugovor o radu na određeno vreme zaključili pre stupanja na snagu Zakona o izmenama i dopunama Zakona o radu ("Službeni glasnik RS", br. 75/2014 od 29.07.2014.godine), vreme do isteka tog ugovora ne računa se u rok od 24 meseca utvrđen važećim Zakonom o radu.

Dakle, rok od 24 meseca računa se samo za ugovore zaključene počev od 29.07.2014.godine.

Članom 12. stav. 1-4 Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru ("Službeni glasnik RS", br. 68/2015, 85/2015 (Rešenje Ustavnog suda)) propisano je da ako je broj zaposlenih u organizacionom obliku manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, broj zaposlenih se može povećavati najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, da ako se u postupku racionalizacije izvrši racionalizacija broja zaposlenih na broj manji od utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, organizacioni oblik može povećavati taj broj najviše do utvrđenog maksimalnog broja zaposlenih, osim za ona radna mesta, odnosno poslove na kojima je sprovedena racionalizacija, odnosno da se povećanje broja zaposlenih za vreme primene ovog zakona u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana može izvršiti bez posebnih zahteva i saglasnosti.

Izuzetno od stava 3. ovog člana, povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme u skladu sa st. 1. i 2. ovog člana do donošenja akta o sistematizaciji usklađenog sa aktom o maksimalnom broju zaposlenih za 2016. godinu vrši se u skladu sa propisima kojima se uređuje budžetski sistem.

To dalje znači da je još uvek neophodno postupati u skladu sa Uredbom o postupku za pribavljanje saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje kod korisnika javnih sredstava.

Mnogi zaposleni u zdravstvenim ustanovama rade na određeno vreme dugi niz godina.

Navedenim propisima njihovo radno angažovanje je svedeno na mogućnost zamene privremeno odsutnog zaposlenog, do njegovog povratka, odnosno za rad na projektu čije je vreme unapred određeno, najduže do završetka projekta.
Shodno navedenom, brojnim zaposlenima na određeno vreme je prestao, odnosno prestaće radni odnos, a obavljali su poslove dugi niz godina i stekli dragoceno radno iskustvo neophodno za funkcionisanje zdravstvenih ustanova i pružanje zdravstvenih usluga shodno načelima zdravstvene zaštite.

Ovom prilikom Vas molimo da sagledate navedeni problem, naročito na deficitarnim poslovima i izvršite sve radnje u cilju izmene propisa koji bi omogućili da se shodno intenciji zakonodavca sa tim zaposlenima zaključi ugovor o radu na neodređeno vreme, a sve u skladu sa Aktom Vlade o maksimalnom broju zaposlenih.

Propisima kojima se onemogućava zapošljavanje, navedena odredba zakona o radu je dobila sasvim suprotan smisao od onog što je zakonodavac želeo postići.

Ovakvim normiranjem zdravstvene ustanove iz Plana mreže mogu ostati bez neophodnog obučenog kadra, koji je i bez nakaradnih propisa deficitaran odlaskom zaposlenih u inostranstvo.S poštovanjem,

Predsednik
dr Zoran Savić

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu