Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Obaveštenje članstvu

Objavio Administrator in Obaveštenja · 29/7/2016 14:32:02                   


Nakon održanog sastanka u Ministarstvu zdravlja na kojem je Sindikat insistirao na očuvanju postignutih prava zaposlenih u Zavodima i službama Hitne medicinske pomoći, reprezentativni Sindikati su Ministarstvu dostavili Dopis koji možete pogledati u prilogu.

Sledeće nedelje ce biti održan novi sastanak na kome će prisustvovati i predstavnici Dražavne revizorske institucije.


S A O P Š T E Nj E

Objavio Administrator in Obaveštenja · 26/7/2016 11:19:23
Na zahtev našeg Sindikata, 27.07.2016. godine u Ministarstvu zdravlja će se održati sastanak sa direktorima zavoda za Hitnu medicinsku pomoć, predstavnicima Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje, ministarstva zdravlja i reprezentetativnih sindikata. Tema sastanka je primena Uredbe o koeficijentima.

Usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu PKU za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/7/2016 09:59:27
Tags: PKUsocijalnazaštitaSindikatzdravstva
Obaveštavamo članove Sindikata i sve zaposlene u socijalnoj zaštiti da su usaglašena mišljenja Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji shodno dogovoru sa sastanka održanog u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja poslata ka svim ustanovama socijalne zaštite. Očekujemo da se mišljenje Komisije vezano za pripravnost zaposlenih, po usaglašavanju, prosledi ka svim ustanovama socijalne zaštite.

POTPISAN UGOVOR SA SAVA OSIGURANjEM - POPUST 30% SAMO ZA ČLANOVE NAŠEG SINDIKATA

Objavio Administrator in Novosti · 15/7/2016 10:44:42
Tags: osiguranjeSindikat
Obaveštavamo Vas da je Sindikat zaključio ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Sava osiguranjem a.d.o. kojim se odobrava popust od 30% na premiju osiguranja po osnovu legitimisanja članskom kartom Sindikata ili overenom i potpisanom potvrdom sindikalne organizacije. Promotivnom akcijom su obuhvaćeni svi članovi našeg Sindikata i članovi njihovih porodica. Akcijom su obuhvaćeni paketi autokasko osiguranja i kombinovanog osiguranja domaćinstva.

VAŽNO OBAVEŠTENjE - MINULI RAD ZAPOSLENIMA U SOCIJALNOJ ZAŠTITI ZA SVE GODINE PROVEDENE U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 12/7/2016 14:49:53
Nakon višemesečnih pregovora reprezentativnih sindikata u delatnosti socijalne zaštite u Republici Srbiji, na današnjem sastanku u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, postignuta je saglasnost u vezi isplate minulog rada zaposlenima u skladu sa Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji. To dalje znači da će OD PLATE ZA JUN 2016. GODINE BITI OBRAČUNAT I ISPLAĆEN MINULI RAD ZA SVE GODINE RADA PROVEDENE U RADNOM ODNOSU U USTANOVAMA SOCIJALNE ZAŠTITE. Takođe, postignuta je saglasnost da mišljenje Komisije za praćenje i primenu Posebnog kolektivnog ugovora za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji vezano za isplatu minulog rada bude prosleđeno svim ustanovama. Zahvaljujemo članstvu na iskazanom strpljenju i podršci.

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/7/2016 13:32:25
Na sednici Pododbora za socijalnu zaštitu održanoj 08.07.2016. godine, za predsednika navedenog organa za naredni mandatni period izabran je Ljubinko Ilić zaposlen u Domu Veternik.

OBAVEŠTENjE - u Ministarstvu zdravlja održan sastanak pregovaračkog tima Valde Republike Srbije i predstavnika reprezentativnih sindikata potpisnika PKU za zdravstvene ustanove

Objavio Administrator in Obaveštenja · 7/7/2016 15:27:00
Obaveštavamo Vas da je danas 07.07.2016.godine održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su prisustvovali članovi pregovaračkog tima Valde Republike Srbije u punom sastavu i predstavnici reprezentativnih sindikata potpisnika Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. Vođeni su pregovori povodom izmena i dopuna navedenog ugovora, odnosno ispravka tehničke greške u članu 91., kao i upodobljavanje člana 129. sa pozitivnim propisima. Pregovarački timovi su postigli saglasnost, a izmene PKU će stupiti na snagu po formiranju Vlade Republike Srbije i obavljanju tehničkih stvari neophodnih za sprovođenje iznetog.

SINDIKAT DOBIO SUDSKI SPOR - SREDSTVA SINDIKATA VRAĆENA SINDIKALNOM SOLIDARNOM FONDU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 5/7/2016 11:51:05
Nakon višegodišnjeg spora koji je Sindikat vodio protiv Specijalne bolnice za rehabilitaciju Banja Koviljača, a po osnovu ugovora o dugoročnom zakupu kapaciteta, Apelacioni sud u Novom Sadu doneo je presudu u korist Sindikata. Po osnovu dobijenog spora, Sindikalnom solidarnom fondu vraćen je iznos od 4.000.000,00 dinara. Pravda je spora, ali dostižna. Pozivamo sve članove koji to nisu učinili, da postanu učesnici programa Sindikalnog solidarnog osiguranja.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu