Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

Usvojen zahtev Sindikata za održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad vezano za rešavanje radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u socijalnoj zaštiti

Objavio Administrator in Obaveštenja · 28/3/2016 13:39:51

    


Na adresu našeg Sindikata stigao je poziv Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u kome se navodi:


Predmet:
Poziv na sastanak - radno-pravni I materijalni položaj zaposlenih u socijalnoj zaštiti


Povodom vašeg zahteva 55/16 od 15.03.2016. godine i zahteva Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Republike Srbije broj: broj: 088 od 01.03.2016. godine, kojim se traži održavanje sastanka sa predstavnicima Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, kako bi se kroz socijalni dijalog razmotrio i razrešio radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih u socijalnoj zaštiti, pozivamo vas, na sastanak koji će se održati sa predstavnicima oba reprezentativna sindikata u oblasti socijalne zaštite, dana 01. aprila 2016. godine, u Ministarstvu, Nemanjina br. 22-26, kancelarija 20, sprat II, C krilo, sa početkom u 13,00 časova.
OBAVEŠTENjE - RFZO izvršio transfer sredstava za isplatu novčanih naknada za one zaposlene sa kojima je sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen do KRAJA JANUARA 2016.godine

Objavio Administrator in Obaveštenja · 23/3/2016 14:05:36
Po nalogu Ministarstva zdravlja, Republički fond za zdravstveno osiguranje je dana 22.03.2016.godine izvršio transfer sredstava za isplatu novčanih naknada shodno članu 21. Zakona o načinu određivanja maksimalnog broja zaposlenih u javnom sektoru, za one zaposlene sa kojima je sporazum o prestanku radnog odnosa zaključen do KRAJA JANUARA 2016.godine. Sindikat će odmah po dobijanju saznanja, blagovremeno obavestiti članstvo kada će biti isplaćena naknada i ostalim zaposlenima kojima je radni odnos prestao u februaru 2016.godine.

ZAHTEV ZA HITNO POSTUPANjE RADI OČUVANjA RADNO-PRAVNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U APOTEKARSKIM USTANOVAMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 22/3/2016 14:45:53
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata, održan je sastanak ovlašćenih predstavnika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i ovlašćeni predstavnici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke. Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova. Zaključeno je da se radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih naglo urušava, iako je Sindikat godinama unazad ukazivao na probleme koji su i danas aktuelni. Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu. Stav Sindikata je jasan i nedvosmislen, apsolutno smo protiv privatizacije apotekarskih ustanova. Sa iznetog, na inicijativu članstva, predstavnika sindikata zaposlenih u apotekarskim ustanovama Srbije, u cilju rešavanja socijalno-ekonomskih, profesionalnih i problema vezanih za radni status zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i rešavanja statusa apotekarskih ustanova, Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

MINISTRU LONČARU UPUĆEN ZAHTEV ZA HITNU IZMENU UREDBE O KOEFICIJENTIMA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 21/3/2016 09:25:29
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije Vam se obraća sa zahtevom za izmenu Uredbe o koeficijentima za obračun i isplatu plata zaposlenih u javnim službama ("Službeni glasnik PC", br. 44/2001, 15/2002, 30/2002, 32/2002, 69/2002, 78/2002, 61/2003, 121/2003, 130/2003, 67/2004, 120/2004, 5/2005, 26/2005, 81/2005, 105/2005, 109/2005, 27/2006, 32/2006, 58/2006, 82/2006, 106/2006, 10/2007, 40/2007, 60/2007, 91/2007, 106/2007, 7/2008, 9/2008, 24/2008, 26/2008, 31/2008, 44/2008, 54/2008, 108/2008, 113/2008, 79/2009, 25/2010, 91/2010, 20/2011, 65/2011, 100/2011, 11/2012, 124/2012, 8/2013, 4/2014, 58/2014) za zaposlene u Zavodima i službama hitne medicinske pomoći. Navedeno se odnosi na medicinske sestre/tehničare hitne medicinske pomoći kako bi se omogućilo da navedeni zaposleni u ovim službama imaju isti koeficijent i stvorio zakonski osnov da se dostignuti nivo prava zaposlenima zadrži. Napominjemo da smo Vam već uputili zahtev za izmenu navedene uredbe o koeficijentima za vozače hitne medicinske pomoći.

INFORMACIJA SA SASTANKA ODRŽANOG U MINISTARSTVU ZDRAVLjA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 18/3/2016 13:58:04
Na zahtev našeg Sindikata danas je održan sastanak u Ministarstvu zdravlja kome su pored naših predstavnika, prisustvovali predstavnici navedenog ministarstva, predstavnici RFZO i direktori Zavoda za hitnu medicinsku pomoć. Na sastanku su razmatrani problemi zaposlenih u zavodima i službama hitne medicinske pomoći. Zauzet je stav da se sačuvaju postojeće plate i dostignuti nivo prava svih zaposlenih u navedenim zdravstvenim ustanovama i dogovorene dalje aktivnosti na realizaciji ovog cilja. S tim u vezi, Sindikat će nastaviti aktivnosti u cilju zaštite radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih.

USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA - OMOGUĆENA ISPLATA PLATA I FUNKCIONISANjE USTANOVA ČIJI SU RAČUNI U BLOKADI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 17/3/2016 12:12:21
Na zahtev našeg Sindikata Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-464/2016 od 23.01.2016. godine kojim se omogućava isplata plata i putnih troškova zaposlenima u zdravstvenim ustanovama čiji su računi u blokadi. Takođe, Vlada Republike Srbije je donela Zaključak 05 broj:401-2248/2016 od 03.marta 2016. godine, kojim je data saglasnost da RFZO asignacijom izmiruje obaveze prema zdravstvenim ustanovama iz Plana mreže kojima su blokirani računi, a na osnovu dospelih obaveza prema poveriocima (za isporučene lekove, medicinska sredstva i dr.).

21. Susreti zdravlja Čanj od 12 - 18. juna 2016.

Objavio Administrator in Obaveštenja · 16/3/2016 10:25:09
Obaveštavamo Vas da će se tradicionalni 21. Susreti zdravlja održati u Čanju u periodu od 12. do 18. juna 2016. godine. Za sve informacije u vezi prijave za učešće na 21. Susretima zdravlja možete se obratiti predsedniku sindikalne organizacije u vašoj ustanovi, odnosno predsedniku okruga-grada, POS-a ili Stručnoj službi Sindikata. Podsećamo da je neophodno najkasnije do kraja marta 2016.godine prijaviti orijentacioni broj učesnika Organizacionom odboru 21. Susreta zdravlja.

ZAHTEV ZA ODRŽAVANjE SASTANKA RADI REŠAVANjA RADNO-PRAVNOG I MATERIJALNOG POLOŽAJA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI

Objavio Administrator in Obaveštenja · 15/3/2016 14:40:58
Pododbor za socijalnu zaštitu kao najviši organ Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije za delatnost socijalne zaštite na sednici održanoj 11.03.2016.godine razmatrao je radno-pravni i materijalni položaj zaposlenih. Zbog nepoštovanja prava utvrđenih PKU za socijalnu zaštitu, nezadovoljavajućeg radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih, Pododbor je zaključio da je neophodno da se po hitnom postupku održi sastanak sa ministrom Aleksandrom Vulinom lično. Ovim povodom Sindikat ZAHTEVA 1. Poštovanje prava utvrđenih Posebnim kolektivnim ugovorom za socijalnu zaštitu u Republici Srbiji ("Službeni glasnik RS", br. 11/2015) i prestanak opstruiranja rada Komisije za praćenje i primenu navedenog ugovora, 2. Isplatu jednokratne pomoći zaposlenima u iznosu od 7.000,00 dinara, 3. Davanje saglasnosti za povećanje broja zaposlenih na neodređeno vreme do broja utvrđenog ODLUKOM o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu ("Službeni glasnik RS", br. 101/2015, 114/2015, 10/2016, 22/2016).

VAŽNO OBAVEŠTENjE - USVOJEN ZAHTEV SINDIKATA VEZANO ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 14/3/2016 12:53:33
Republički fond za zdravstveno osiguranje je odgovorio na dopis Sindikata broj 41/16 od 02.03.2016. godine koji se odnosi na zahtev Sindikata za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima u skladu sa PKU za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave. RFZO je potvrdio da će postupiti u skladu sa zahtevom Sindikata i dopisima Ministarstva zdravlja i da će se sredstva za isplatu jubilarnih nagrada zaposlenima isplaćivati u skladu sa PROSEKOM ZARADE IZ STATISTIČKIH PODATAKA IZ DECEMBRA MESECA PREDHODNE GODINE. Zahvaljujemo članstvu na iskazanoj podršci i strpljenju, a nadležnim državnim organima na uvažavanju opravdanog zahteva Sindikata.

INFORMACIJA SA SASTANKA PREDSTAVNIKA APOTEKARSKIH USTANOVA

Objavio Administrator in Obaveštenja · 11/3/2016 10:14:41
U skladu sa zaključkom Republičkog odbora Sindikata u četvrtak, 10. marta 2016. godine, održan je sastanak predsednika sindikalnih organizacija apotekarskih ustanova u Republici Srbiji, a prisutni su bili i predsednici sindikalnih organizacija Domova zdravlja koji u svom sastavu imaju apoteke. Na sastanku su otvorena i razmatrana brojna pitanja radno-pravnog i materijalnog položaja zaposlenih u apotekarskim ustanovama, kao i status apotekarskih ustanova. Iskazano je ogromno nezadovoljstvo Predlogom Zakona o apotekarskoj delatnosti koji je usvojen od strane Skupštine Farmaceutske komore Srbije kao polazna osnova za javnu raspravu.

ELEKTRONSKO IZDANJE MARTOVSKOG BROJA LISTA ZDRAVLJE

Objavio Administrator in Mediji · 10/3/2016 11:04:53
Preuzmite ovde

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 9/3/2016 11:06:49
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 04.03.2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 22/2016, objavljena Odluka o izmeni Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2015. godinu.

SREĆAN 8.MART

Objavio Administrator in Obaveštenja · 8/3/2016 09:31:17
Svim članicama našeg Sindikata, i svim ženama Srbije i sveta želimo srećan Međunarodni dan žena 8.mart

OBAVEŠTENjE

Objavio Administrator in Obaveštenja · 4/3/2016 14:21:07
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obaveštava svoje članove, da je dana 01.03.2016. godine u ”Službenom glasniku RS” broj 18/2016, objavljen Zakon o sistemu plata zaposlenih u javnom sektoru.

ZAHTEV ZA ISPLATU JUBILARNIH NAGRADA ZAPOSLENIMA U SKLADU SA POSEBNIM KOLEKTIVNIM UGOVOROM

Objavio Administrator in Obaveštenja · 3/3/2016 09:25:47
Sindikat zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije obraća Vam se sa zahtevom za poštovanje odredbi Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ("Službeni glasnik RS", br. 1/2015) u delu koji propisuje pravo zaposlenih na isplatu jubilarnih nagrada. Članom 105. stav 6. propisano je da isplata dospeva u roku od 30 dana od dana kada je zaposleni stekao pravo na jubilarnu nagradu, u skladu sa prosekom zarade iz statističkih podataka iz decembra meseca prethodne godine. Republički fond za zdravstveno osiguranje za ovu namenu je u čitavoj 2015. godini prebacivao manje novčanih sredstava zdravstvenim ustanovama od onih koja su propisana navedenim članom. Dakle RFZO je neovlašćeno sam tumačio član 105. stav 6. PKU na štetu zaposlenih, na način da je zdravstvenim ustanovama, a time i zaposlenima isplaćivan prosek zarade isplaćen u novembru 2014. godine, dakle iznos od 60.982,00 dinara, a ne prosek zarade isplaćen u decembru 2014. godine koji iznosi 68.739,00 dinara. Na ovaj način zaposleni koji je u 2015.godini stekao pravo na isplatu jubilarne nagrade za 30 godina rada provedenih u radnom odnosu primio je 11.635,50 dinara manje nego što je predviđeno PKU. U 2016.godini poslodavac je u obavezi da isplati jubilarnu nagradu u skladu sa prosečnom zaradom isplaćenom u decembru 2015.godine koja iznosi 70.763 dinara, a RFZO prebacuje sredstva u daleko nižem iznosu od 60.913,00 dinara.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu