Aktivnosti - Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije

Pretraga
Go to content

Main menu

VAŽNO SAOPŠTENJE ČLANSTVU

Objavio Administrator in Obaveštenja · 30/4/2015 18:44:25Povodom dezinformacija koje se više meseci saopštavaju zaposlenima u zdravstvu od strane Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije, a u vezi potpisivanja PKU za delatnost zdravstva, obaveštavamo članstvo i sve zaposlene u zdravstvu kako sledi:

Predstavnici Sindikata medicinskih sestara i tehničara Srbije su aktivno učestvovali u pregovorima za zaključivanje PKU za delatnost zdravstva od prvog, zaključno sa poslednjim sastankom, na kome je postignuta saglasnost svih učesnika za zaključivanje navedenog ugovora kakav je danas na snazi.

Ministarstvo zdravlja nije kao potpisnika PKU za delatnost zdravstva odredilo predstavnika SMSTS, iz razloga što se isti pocepao na dva dela, održane su dve izborne skupštine, izabrana su dva rukovodstva, dva predsednika i formirane su dve frakcije istog sindikata pod istim nazivom, te se nije moglo sa sigurnošću utvrditi koja od frakcija zaista prestavlja SMSTS, odnosno koji od ova dva predsednika je ovlašćen da može potpisati navedeni ugovor.

Tim povodom, pokrenut je i sudski spor.

Dakle nije dozvoljeno da jedan od predsednika SMSTS bude potpisnik, dok nadležni državni organ ne donese pravnosnažnu odluku.
Nesporno je da je novi Poseban kolektivni ugovor daleko povoljniji no zaposlene od predhodnog koji je prestao da važi 31.12.2014. godine i čiji je potpisnik bio i SMSTS.

Tvrdnje da su se ostali reprezentativni sindikati složili sa smanjenjem plata potpisivanjem PKU su apsolutna neistina i predstavljaju grubo narušavanje ugleda reprezentativnih sindikata u delatnosti zdravstva.

Sa ovakvim stavom su se složili članovi pregovaračkih timova Komisije za praćenje primene i davanje autentičnih tumačenja Posebnog kolektivnog ugovora, na sastanku održanom 29.aprila 2015. godine u Ministarstvu zdravlja.

Zbog svega navedenog, Sindikat je morao da se oglasi i saopšti zaposlenima ISTINU.

© Sekcija mladih Sindikata zaposlenih u zdravstvu i socijalnoj zaštiti Srbije 2012/2017

Back to content | Back to main menu